PN-ISO 15686-3:2005 - wersja polska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Budynki i budowle -- Planowanie okresu użytkowania -- Część 3: Audyty i przeglądy właściwości użytkowych

Zakres

Dotyczy zapewniania skutecznego stosowania planowania okresu użytkowania. Opisano metody i procedury stosowane we wstępnym i właściwym przeglądzie uwarunkowań przedsięwzięcia, w projektowaniu, w budowie oraz gdy jest to wymagane w administrowaniu, w utrzymaniu i w usuwaniu zasobów budowlanych aby dostarczyć racjonalne zapewnienie, że będą wprowadzone konieczne środki umożliwiające osiągnięcie satysfakcjonujących właściwości użytkowych w całym okresie. Podano 13 terminów i definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 15686-3:2005 - wersja polska
Tytuł Budynki i budowle -- Planowanie okresu użytkowania -- Część 3: Audyty i przeglądy właściwości użytkowych
Data publikacji 18-11-2005
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza ISO 15686-3:2002 [IDT]
ICS 91.040.01