PN-ISO 15489-1:2006 - wersja polska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Informacja i dokumentacja -- Zarządzanie dokumentami -- Część 1: Zasady ogólne

Zakres

Podano wskazówki dotyczące zarządzania dokumentami w wytwarzających je organizacjach publicznych bądź prywatnych. Uwzględniono zarządzanie dokumentami we wszystkich formach i na wszystkich nośnikach, wytworzonymi bądź otrzymanymi przez jakąkolwiek organizację w toku jej działalności lub każdą osobę indywidualną, zobowiązaną do wytwarzania i zachowania dokumentów. Podano wskazówki dotyczące odpowiedzialności organizacji za dokumenty, określania zasad postępowania z dokumentami, procedur, systemów i procesów dokumentacyjnych, a także zarządzania dokumentami jako wsparcia procesów zarządzania jakością. Podano wskazówki dotyczące projektowania i wprowadzania systemów dokumentacyjnych. Nie uwzględniono zarządzania dokumentami archiwalnymi w instytucjach archiwalnych. Podano 21 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 15489-1:2006 - wersja polska
Tytuł Informacja i dokumentacja -- Zarządzanie dokumentami -- Część 1: Zasady ogólne
Data publikacji 28-04-2006
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 242, Informacji i Dokumentacji
Wprowadza ISO 15489-1:2001 [IDT]
ICS 01.140.20