PN-ISO 15380:2018-12 - wersja polska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) -- Grupa H (Układy hydrauliczne) -- Wymagania dla cieczy hydraulicznych w kategoriach HETG, HEPG, HEES i HEPR

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania dla cieczy hydraulicznych akceptowalnych dla środowiska, które są przeznaczone do układów hydraulicznych, a w szczególności hydraulicznych układów zasilania. Celem niniejszej Normy Międzynarodowej jest zapewnienie wytycznych dla dostawców
i użytkowników cieczy hydraulicznych akceptowalnych dla środowiska, jak również wskazówek dla producentów oryginalnego wyposażenia układów hydraulicznych.

W niniejszej Normie Międzynarodowej ustalono wymagania dla cieczy hydraulicznych akceptowalnych dla środowiska w momencie dostawy.

Klasyfikacje cieczy używanych w zastosowaniach hydraulicznych zdefiniowano w ISO 6743-4. Z kategorii określonych w ISO 6743-4 tylko cztery rodzaje cieczy akceptowalnych dla środowiska są uwzględnione w niniejszej Normie Międzynarodowej. Kategoriami tymi są HETG, HEPG, HEES i HEPR. Minimalna zawartość cieczy bazowej dla każdej kategorii nie może być mniejsza niż 70 % (m/m).

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 15380:2018-12 - wersja polska
Tytuł Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) -- Grupa H (Układy hydrauliczne) -- Wymagania dla cieczy hydraulicznych w kategoriach HETG, HEPG, HEES i HEPR
Data publikacji 20-12-2018
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 3, Olejów Smarowych
Wprowadza ISO 15380:2016 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 15380:2012 - wersja polska
ICS 75.100