PN-ISO 14797:2001 - wersja polska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Pasze -- Oznaczanie zawartości furazolidonu -- Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Zakres

Podano metodę wysokosprawnej chromatografii cieczowej oznaczania furazolidu w paszach. Opisano zasadę metody, odczynniki, materiały, aparaturę, pobieranie i przygotowywanie próbek, sposób postępowania, sposób obliczania wyników, precyzję (powtarzalność i odtwarzalność metody)

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 14797:2001 - wersja polska
Tytuł Pasze -- Oznaczanie zawartości furazolidonu -- Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Data publikacji 27-12-2001
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 40, Pasz
Wprowadza ISO 14797:1999 [IDT]
ICS 65.120