PN-ISO 14718:2001 - wersja polska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Pasze -- Oznaczanie zawartości aflatoksyny B1 w mieszankach paszowych -- Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Zakres

Podano metodę wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) oznaczania zawartości aflatoksyny B1 w mieszankach paszowych z uwzględnieniem mieszanek zawierających pulpę cytrusową. Opisano zasadę metody, odczynniki i materiały, aparaturę, pobieranie i przygotowanie próbek, sposób postępowania, sposób obliczania wyników, precyzję (powtarzalność i odtwarzalność metody)

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-ISO 14718:2001P ERRATA

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 14718:2001 - wersja polska
Tytuł Pasze -- Oznaczanie zawartości aflatoksyny B1 w mieszankach paszowych -- Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Data publikacji 19-02-2001
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 40, Pasz
Wprowadza ISO 14718:1998 [IDT]
ICS 65.120