PN-ISO 13898-1:2001 - wersja polska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Stal i żelazo -- Oznaczanie zawartości niklu, miedzi i kobaltu metodą emisyjnej spektrometrii atomowej z plazmą indukcyjnie sprzężoną -- Część 1: Wymagania ogólne i roztwarzanie próbki

Zakres

Określono ogólne wymagania dla analizy ICP-AES, przygotowanie i roztwarzanie próbki analitycznej oraz metodę obliczania i procedury zastosowane do oceny precyzji wyników dla poszczególnych metod opisanych w kolejnych częściach normy

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 13898-1:2001 - wersja polska
Tytuł Stal i żelazo -- Oznaczanie zawartości niklu, miedzi i kobaltu metodą emisyjnej spektrometrii atomowej z plazmą indukcyjnie sprzężoną -- Część 1: Wymagania ogólne i roztwarzanie próbki
Data publikacji 05-12-2001
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 29, Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
Wprowadza ISO 13898-1:1997 [IDT]
ICS 77.080.01