PN-ISO 11480:2002 - wersja polska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Masa włóknista, papier i tektura -- Oznaczanie chloru całkowitego i chloru związanego organicznie

Zakres

Podano metodę oznaczania zawartości chloru ogólnego i związanego organicznie w masie włóknistej, papierze i tekturze. Ustalono zasadę oznaczania, odczynniki, środki ostrożności i przyrządy. Opisano sposób przygotowania próbki, metodę ekstrakcji zakwaszonego roztworu azotanu i metodę spalania. Podano sposób wykonania obliczeń i sporządzania protokołu badań. Opisano dokładność badań oraz interferencję pochodzącą od związków bromu. W załączniku podano instrukcje laboratoryjne

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 11480:2002 - wersja polska
Tytuł Masa włóknista, papier i tektura -- Oznaczanie chloru całkowitego i chloru związanego organicznie
Data publikacji 21-03-2002
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 25, Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
Wprowadza ISO 11480:1997 [IDT]
ICS 85.040, 85.060