PN-ISO 11475:2002 - wersja polska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Papier i tektura -- Oznaczanie białości CIE, D65/10 stopni (światło dzienne zewnętrzne)

Zakres

Podano procedurę stosowaną do oznaczania białości papierów i tektur. Ustalono terminologię, zasadę oznaczania, przyrządy i wyposażenie. Opisano sposób kalibrowania, pobierania próbek, przygotowania próbek do badań, wykonania oznaczania, obliczenia i podawania wyników, dokładność oraz protokół badań. W załącznikach podano spektralną charakterystykę refraktometrów do oznaczania składowych trójchromatycznych, wyposażenie do kalibrowania promieniowania UV oraz bibliografię

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 11475:2002 - wersja polska
Tytuł Papier i tektura -- Oznaczanie białości CIE, D65/10 stopni (światło dzienne zewnętrzne)
Data publikacji 17-04-2002
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 25, Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
Wprowadza ISO 11475:1999 [IDT]
ICS 85.060