PN-ISO 1050:1998 - wersja polska

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Urządzenia transportu ciągłego do materiałów masowych luzem -- Przenośniki śrubowe

Zakres

Ustalono zalecane wartości głównych wymiarów elementów przenośników śrubowych. Podano siedem terminów i ich definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 1050:1998 - wersja polska
Tytuł Urządzenia transportu ciągłego do materiałów masowych luzem -- Przenośniki śrubowe
Data publikacji 07-09-1998
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 245, Urządzeń Transportu Ciągłego Ogólnego Stosowania
Wprowadza ISO 1050:1975 [IDT]
Zastępuje PN-M-46671:1975 - wersja polska
ICS 53.040.10