PN-ISO 10272:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10272-1:2006 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania termotolerancyjnych bakterii z rodzaju Campylobacter

Zakres

Opisano horyzontalną metodę wykrywania termotolerancyjnych bakterii z rodzaju Campylobacter w żywności i w paszach. Podano definicję termotolerancyjnych bakterii z rodzaju Campylobacter. Podano zasadę metody, pożywki, odczynniki, aparaturę i szkło, procedurę pobierania próbek, sposób badania i identyfikacji oraz sposób przedstawiania wyników. Metoda wykrywania polega na stwierdzeniu wzrostu kolonii na stałych pożywkach, po inkubacji w temperaturze 42 stopni C przez 24 h do 72 h. W załączniku B (normatywnym) podano skład i przygotowanie pożywek i odczynników

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 10272:2002 - wersja polska
Tytuł Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania termotolerancyjnych bakterii z rodzaju Campylobacter
Data publikacji 18-02-2002
Data wycofania 15-06-2006
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Żywności
Wprowadza ISO 10272:1995 [IDT]
ICS 07.100.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 10272-1:2006 - wersja angielska