PN-IEC 61650:2002 - wersja polska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Techniki analizy danych o nieuszkadzalności -- Procedury porównywania dwóch stałych intensywności uszkodzeń i dwóch stałych intensywności strumienia uszkodzeń (zdarzeń)

Zakres

Podano procedury porównywania dwóch obserwowanych: intensywności uszkodzeń, intensywności strumienia uszkodzeń i intensywności odpowiednich zdarzeń/intensywności strumienia odpowiednich zdarzeń. Procedury te służą do określenia, czy widoczne różnice między dwoma zbiorami obserwacji mogą być uznane za statystycznie istotne. Opisano metody numeryczne i procedurę graficzną. Przedstawiono proste praktyczne przykłady ilustrujące sposób stosowania tych procedur

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-IEC 61650:2002 - wersja polska
Tytuł Techniki analizy danych o nieuszkadzalności -- Procedury porównywania dwóch stałych intensywności uszkodzeń i dwóch stałych intensywności strumienia uszkodzeń (zdarzeń)
Data publikacji 29-03-2002
Liczba stron 41
Grupa cenowa S
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 9, Niezawodności
Wprowadza IEC 61650:1997 [IDT]
ICS 03.120.01, 03.120.30