PN-IEC 61024-1-1:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62305-1:2008 - wersja polska

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Zasady ogólne -- Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych

Zakres

Podano informacje dotyczące klasyfikacji obiektów w zależności od spodziewanych skutków uderzenia pioruna. Zawarto informacje na temat procedur wyboru odpowiedniego poziomu ochrony odgromowej w odniesieniu do zwykłych obiektów budowlanych (i ich zawartości) o wysokości do 60 m, a także podstawowe pojęcia i definicje z zakresu klasyfikacji i zagrożenia obiektów

* wymagane pola

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-IEC 61024-1-1:2001 - wersja polska
Tytuł Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Zasady ogólne -- Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych
Data publikacji 27-03-2001
Data wycofania 01-02-2009
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza IEC 61024-1-1:1993 [IDT]
ICS 29.020, 91.120.40
Zastąpiona przez PN-EN 62305-1:2008 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002P