PN-IEC 60748-3:2002 - wersja polska

Bez VAT: 247,90  PLN Z VAT: 304,92  PLN
Przyrządy półprzewodnikowe -- Układy scalone -- Analogowe układy scalone

Zakres

Podano informacje dotyczące terminologii, definicji, parametrów katalogowych, metod pomiarowych analogowych układów scalonych, a także informacje dotyczące badań ich trwałości. Podano znormalizowane wielkości parametrów następujących podgrup analogowych układów scalonych: - wzmacniaczy operacyjnych (mających dwa wejścia i jedno wyjście); - wzmacniaczy akustycznych, wizyjnych i wielokanałowych dla telekomunikacji; - wzmacniaczy w.cz. i p.cz.; - stabilizatorów napięcia i prądu; - układów przełączających sygnały analogowe

* wymagane pola

Bez VAT: 247,90  PLN Z VAT: 304,92  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-IEC 60748-3:2002 - wersja polska
Tytuł Przyrządy półprzewodnikowe -- Układy scalone -- Analogowe układy scalone
Data publikacji 19-08-2002
Liczba stron 169
Grupa cenowa XC
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 60, Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
Wprowadza IEC 60748-3:1986 [IDT], IEC 60748-3:1986/AMD1:1991 [IDT], IEC 60748-3:1986/AMD2:1994 [IDT]
Zastępuje PN-T-01303-01:1991 - wersja polska, PN-T-01303-02:1991 - wersja polska, PN-T-01303-03:1991 - wersja polska, PN-T-01303-01:1991/Az2:1999 - wersja polska, PN-T-01303-03:1991/Az1:1993 - wersja polska, PN-T-01303-01:1991/Az1:1993 - wersja polska, PN-T-01303-02:1991/Az1:1993 - wersja polska, PN-T-01303-02:1991/Az2:1999 - wersja polska, PN-T-01303-03:1991/Az2:1999 - wersja polska
ICS 31.200