PN-IEC 60605-6:2002 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Badanie nieuszkadzalności urządzeń -- Część 6: Weryfikowanie hipotez o stałej intensywności uszkodzeń i stałej intensywności strumienia uszkodzeń

Zakres

Podano procedury weryfikowania założenia o stałej intensywności uszkodzeń i stałej intensywności strumienia uszkodzeń. Testy podane służą do zbadania, czy czasy do uszkodzenia obiektów mają rozkład wykładniczy, tj. czy intensywność uszkodzeń jest stała w czasie oraz do zbadania, czy czasy między uszkodzeniami nie wykazują trendów w czasie, tj. czy intensywność strumienia uszkodzeń nie wykazuje trendu rosnącego lub malejącego. Zawarto zalecenia dotyczące postępowania w przypadku odrzucenia hipotez. W załącznikach informacyjnych podano przykłady procedur weryfikowania hipotez o stałej intensywności uszkodzeń i stałej intensywności strumienia uszkodzeń

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-IEC 60605-6:2002 - wersja polska
Tytuł Badanie nieuszkadzalności urządzeń -- Część 6: Weryfikowanie hipotez o stałej intensywności uszkodzeń i stałej intensywności strumienia uszkodzeń
Data publikacji 29-03-2002
Data wycofania 01-08-2018
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 9, Niezawodności
Wprowadza IEC 60605-6:1997 [IDT]
ICS 03.120.30, 19.020, 21.020