PN-IEC 60384-9:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60384-9:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Norma grupowa -- Kondensatory ceramiczne stałe klasy 2

Zakres

Opisano kondensatory stałe z dielektrykiem ceramicznym o dużej przenikalności elektrycznej (dielektryk klasy 2), przeznaczone do stosowania w urządzeniach elektronicznych włącznie z kondensatorami bez wyprowadzeń, ale z wyjątkiem ceramicznych kondensatorów wielowarstwowych typu chips. Podano zalecane wielkości znamionowe i charakterystyczne. Wybrano z normy IEC 60384-1 (1982) (PN-92/T-04602) odpowiednie procedury oceny jakości oraz metody badań i pomiarów. Podano ogólne wymagania dotyczące parametrów dla tego typu kondensatorów

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-IEC 60384-9:2000 - wersja polska
Tytuł Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Norma grupowa -- Kondensatory ceramiczne stałe klasy 2
Data publikacji 16-02-2000
Data wycofania 15-10-2005
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza IEC 60384-9:1988 [IDT]
Zastępuje PN-T-80010:1988 - wersja polska
ICS 31.060.20
Zastąpiona przez PN-EN 60384-9:2005 - wersja angielska