PN-IEC 60092-506:2001 - wersja polska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Instalacje elektryczne na statkach -- Część 506: Przypadki szczególne -- Statki do przewozu określonych niebezpiecznych towarów i materiałów luzem

Zakres

Określono wymagania elektryczne IMO i podano szczegóły dotyczące odpowiednich środków odnośnie do przeciwwybuchowego zabezpieczenia wyposażenia elektrycznego, tam gdzie takie ładunki mogłyby stwarzać zagrożenie pożarem lub wybuchem

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-IEC 60092-506:2001 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne na statkach -- Część 506: Przypadki szczególne -- Statki do przewozu określonych niebezpiecznych towarów i materiałów luzem
Data publikacji 23-04-2001
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 18, Statków i Techniki Morskiej
Wprowadza IEC 60092-506:1996 [IDT]
ICS 47.020.60