PN-IEC 60050-603:1999 - wersja polska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Wytwarzanie, przesyłanie i rozdzielanie energii elektrycznej -- Planowanie i kierowanie w systemie elektroenergetycznym

Zakres

Podano 154 hasła w językach polskim, angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim z ich definicjami w języku polskim w następujących rozdziałach: planowanie pracy systemu elektroenergetycznego (7), obliczenia sieciowe (40), równowaga (24), sterowanie systemem elektroenergetycznym (46), niezawodność systemu elektroenergetycznego (24), optymalizacja ekonomiczna (13). Podano indeksy alfabetyczne terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-IEC 60050-603:1999 - wersja polska
Tytuł Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Wytwarzanie, przesyłanie i rozdzielanie energii elektrycznej -- Planowanie i kierowanie w systemie elektroenergetycznym
Data publikacji 18-03-1999
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 8, Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
Wprowadza IEC 60050-603:1986 [IDT], IEC 60050-603:1986/Amd 1:1998 [IDT]
ICS 01.040.29, 29.240.01