PN-IEC 335-2-2/Ak:1997 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-2:2001 - wersja polska

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN
Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Wymagania szczegółowe dla odkurzaczy i przyrządów czyszczących zasysających wodę (Arkusz krajowy)

Zakres

Ustalono dodatkowe określenia dotyczące odkurzaczy i ich wyposażenia, sposób oznakowania miejsc nastaw zadajników elementów sterujących oraz zalecaną długość przewodu przyłączeniowego

* wymagane pola

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-IEC 335-2-2/Ak:1997 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Wymagania szczegółowe dla odkurzaczy i przyrządów czyszczących zasysających wodę (Arkusz krajowy)
Data publikacji 11-08-1997
Data wycofania 23-04-2001
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Zastępuje PN-E-08207-04:1992 - wersja polska
ICS 13.120, 97.080
Zastąpiona przez PN-EN 60335-2-2:2001 - wersja polska