PN-HD 60364-7-722:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-7-722:2016-05 - wersja angielska

Bez VAT: 36,50  PLN Z VAT: 44,90  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-722: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zasilanie pojazdów elektrycznych

Zakres

Wymagania szczegółowe zawarte w tej normie odnoszą się do: - obwodów (instalacji) przeznaczonych do zasilania pojazdów elektrycznych w celu ich ładowania; - ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas zwrotnego zasilania elektrycznością z pojazdu elektrycznego do sieci publicznej; - indukcyjne ładowanie jest niewystarczające. Norma ta ma zastosowanie łącznie z innymi podstawowymi częściami HD 60364. Informacja ogólna Pojazdy elektryczne ładowane sposobem 3 i 4, jak określono w EN 61851, wymagają specjalnie przeznaczonego źródła i urządzenia ładującego, zawierającego sterowanie i obwody komunikacji (patrz EN 61851). Sposób 1 i 2, jak określono w EN 61851, może być osiągnięty przez przyłączenie pojazdu elektrycznego do głównych gniazd wtyczkowych

* wymagane pola

Bez VAT: 36,50  PLN Z VAT: 44,90  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-HD 60364-7-722:2012 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-722: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zasilanie pojazdów elektrycznych
Data publikacji 31-05-2012
Data wycofania 09-05-2016
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-7-722:2012 [IDT]
ICS 43.120, 29.160.40
Zastąpiona przez PN-HD 60364-7-722:2016-05 - wersja angielska