PN-HD 60364-5-56:2010/A11:2014-01 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-5-56:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa

Zakres

Niniejsza zmiana w Załączniku ZA usuwa Szczególne Warunki Krajowe dla Hiszpanii (podpunkt 560.9.9) oraz w Załączniku ZB wprowadza „Odchylenia typu A” dla Hiszpanii (podpunkt 560.10.4).

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-HD 60364-5-56:2010/A11:2014-01 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa
Data publikacji 20-01-2014
Data wycofania 18-01-2019
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-5-56:2010/A11:2013 [IDT]
ICS 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-5-56:2019-01 - wersja angielska