PN-HD 60364-5-54:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-5-54:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych

Zakres

Dotyczy uziemień, przewodów ochronnych i przewodów połączeń ochronnych w celu zapewniania bezpieczeństwa instalacji elektrycznej

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-HD 60364-5-54:2010 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych
Data publikacji 11-01-2010
Data wycofania 26-08-2011
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-5-54:2007 [IDT]
Zastępuje PN-HD 60364-5-54:2007 - wersja angielska
ICS 29.020, 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-5-54:2011 - wersja angielska