PN-HD 60364-5-51:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-5-51:2011 - wersja polska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne

Zakres

Podano warunki wyposażenia instalacji i jej montażu. Wprowadzono podstawowe zasady stosowania właściwych środków ochrony przeciwporażeniowej, wymagania dotyczące właściwego funkcjonowania instalacji, i wymagania wynikające z przewidywanych wpływów zewnętrznych

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-HD 60364-5-51:2009 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne
Data publikacji 16-12-2009
Data wycofania 29-04-2011
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-5-51:2009 [IDT]
Zastępuje PN-HD 60364-5-51:2006 - wersja angielska
ICS 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-5-51:2011 - wersja polska