PN-HD 308 S2:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 308 S2:2007 - wersja polska

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN
Identyfikacja żył w kablach i sznurach połączeniowych

Zakres

Podano sposoby oznaczania żył

* wymagane pola

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-HD 308 S2:2002 - wersja angielska
Tytuł Identyfikacja żył w kablach i sznurach połączeniowych
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 30-07-2007
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 308 S2:2001 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 29.060.20
Zastąpiona przez PN-HD 308 S2:2007 - wersja polska