PN-HD 22.13 S1:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 22.13 S2:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750 V -- Część 13: Przewody jedno- i wielożyłowe, giętkie, o izolacji i powłoce z usieciowanego polimeru, o małej emisji dymu i gazów korozyjnych podczas palenia

Zakres

Opisano wymagania dotyczące jedno- i wielożyłowych przewodów o izolacji i powłoce wydzielającej podczas palenia małe ilości dymów i gazów korozyjnych

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-HD 22.13 S1:2004 - wersja polska
Tytuł Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750 V -- Część 13: Przewody jedno- i wielożyłowe, giętkie, o izolacji i powłoce z usieciowanego polimeru, o małej emisji dymu i gazów korozyjnych podczas palenia
Data publikacji 25-10-2004
Data wycofania 26-04-2007
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza HD 22.13 S1:1996 [IDT], HD 22.13 S1:1996/A1:2000 [IDT]
Dyrektywa 2006/95/EC, 2006/95/EC
Zastępuje PN-E-90550-13:2001 - wersja polska
ICS 29.060.20
Zastąpiona przez PN-HD 22.13 S2:2007 - wersja angielska