PN-H-92200:1994 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10029:1999 - wersja polska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Stal -- Blachy grube -- Wymiary

Zakres

Normą objęto blachy grube walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnej niestopowej, niskostopowej o podwyższonej wytrzymałości i stopowej o grubości od 3 do 150 mm. Podano w tablicy wymiary nominalne grubości, szerokości, długości blach oraz podział i oznaczenia ze względu na rodzaj wykonania brzegów, dokładność wykonania grubości oraz płaskości. Określono dopuszczalne odchyłki wymiarowe grubości, szerokości, długości oraz nadwyżki masy dostawy blach w zależności od dokładnosci wykonania.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-H-92200:1994 - wersja polska
Tytuł Stal -- Blachy grube -- Wymiary
Data publikacji 25-10-1994
Data wycofania 29-05-2003
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Zastępuje PN-H-92200:1980 - wersja polska
ICS 77.140.50
Zastąpiona przez PN-EN 10029:1999 - wersja polska