PN-H-04327:1974 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN
Badanie metali na zmęczenie -- Próba osiowego rozciągania - ściskania przy stałym cyklu obciążeń zewnętrznych

Zakres

Przedmiotem normy jest próba zmęczenia metali w przypadku wahadłowego rozciągania-ściskania lub tętniącego rozciągania lub ściskania o przebiegu sinusoidalnym próbek gładkich lub próbek z karbem, wyciętych z walcowanych wyrobów hutniczych (prętów, kształtowników i blach) z odkuwek, z odlewów lub próbek wyciętych z części maszyn i urządzeń.

* wymagane pola

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-H-04327:1974 - wersja polska
Tytuł Badanie metali na zmęczenie -- Próba osiowego rozciągania - ściskania przy stałym cyklu obciążeń zewnętrznych
Data publikacji 29-06-1974
Data wycofania 27-07-2015
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 123, Badań Własności Metali
ICS 77.040.10