PN-G-97002:2018-11 - wersja polska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Węgiel kamienny -- Klasyfikacja -- Typy

Zakres

W niniejszej normie określono klasyfikację węgla kamiennego. Podstawą klasyfikacji są naturalne cechy, charakteryzujące przydatność technologiczną węgla kamiennego określane według wskaźników: zawartość części lotnych w węglu, refleksyjność witrynitu, wskaźnik spiekalności, dylatacja i ciepło spalania.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-G-97002:2018-11 - wersja polska
Tytuł Węgiel kamienny -- Klasyfikacja -- Typy
Data publikacji 28-11-2018
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 220, Naturalnych Paliw Stałych
Zastępuje PN-G-97002:1982 - wersja polska
ICS 73.040