PN-G-60006:1963 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-G-60005:1973 - wersja polska

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN
Tamy bezpieczeństwa -- Odrzwia i drzwi stalowe

Zakres

Przedmiotem normy są odmiany, główne wymiary i materiały odrzwi i drzwi stalowych w przy szybowych, grupowych i rejonowych tamach bezpieczeństwa, stosowanych w kopalniach podziemnych do zabezpieczenia wyrobisk górniczych przed zadymieniem i przy zwalczaniu pożaru w kopalni.

* wymagane pola

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-G-60006:1963 - wersja polska
Tytuł Tamy bezpieczeństwa -- Odrzwia i drzwi stalowe
Data publikacji 16-12-1963
Data wycofania 01-01-1974
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 125, Udostępniania i Eksploatacji Złóż Kopalin
Zastępuje PN-G-60006:1950 - wersja polska, PN-G-60005:1950 - wersja polska, PN-G-60007:1950 - wersja polska, PN-G-60011:1950 - wersja polska, PN-G-60012:1950 - wersja polska, PN-G-60013:1950 - wersja polska
ICS 73.020
Zastąpiona przez PN-G-60005:1973 - wersja polska