PN-G-46616:1996 - wersja polska

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej węgla -- Człony ograniczeń bocznych w przenośnikach taśmowych -- Wymagania

Zakres

Ustalono wymagania dotyczące członów ograniczeń bocznych stosowanych na przenośnikach taśmowych z płaskim i nieckowym układem taśmy, obejmujące główne wymiary i materiał

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-G-46616:1996 - wersja polska
Tytuł Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej węgla -- Człony ograniczeń bocznych w przenośnikach taśmowych -- Wymagania
Data publikacji 17-07-1996
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 226, Mechanicznej Przeróbki Węgli
ICS 73.100.40, 53.040.20