PN-G-15021:2019-05 - wersja polska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Obudowa wyrobisk górniczych -- Odrzwia podatne z kształtowników korytkowych -- Odrzwia łukowe podatne ŁP z kształtowników typu V

Zakres

W niniejszej normie określono wymagania i badania dotyczące odrzwi łukowych podatnych ŁP, z kształtowników typu V, typoszeregu A, używane do obudowy wyrobisk korytarzowych w podziemiach kopalń oraz wymagania i badania łuków ociosowych i stropnicowych wchodzących w ich skład. Odrzwia typoszeregu A charakteryzują się tym, że proste odcinki łuków ociosowych są prostopadłe do spągu.

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-G-15021:2019-05 - wersja polska
Tytuł Obudowa wyrobisk górniczych -- Odrzwia podatne z kształtowników korytkowych -- Odrzwia łukowe podatne ŁP z kształtowników typu V
Data publikacji 07-05-2019
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 275, Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
Zastępuje PN-G-15000-03:1993 - wersja polska, PN-G-15000-02:1993 - wersja polska
ICS 73.020