PN-G-15003:1973 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN
Obudowa chodników łukami korytkowymi -- Odrzwia trójdzielne -- Łuki ociosowe

Zakres

Przedmiotem normy są wymagania i badania, którym powinny odpowiadać łuki korytkowe ociosowe, wchodzące w skład odrzwi trójdzielnych wg PN-73/G-15001, używanych do obudowy chodników w podziemiach kopalń.
Łuki ociosowe ujęte są SWW symbolem 0629-100 jako „Łuki kopalniane".

* wymagane pola

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-G-15003:1973 - wersja polska
Tytuł Obudowa chodników łukami korytkowymi -- Odrzwia trójdzielne -- Łuki ociosowe
Data publikacji 03-04-1973
Data wycofania 01-12-2005
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 275, Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
Zastępuje PN-G-15003:1955 - wersja polska, PN-G-15006:1955 - wersja polska
ICS 73.100.10