PN-G-15001:1973 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 18,50  PLN Z VAT: 22,76  PLN
Obudowa chodników łukami korytkowymi -- Odrzwia trójdzielne

Zakres

Przedmiotem normy są wymagania, którym powinny odpowiadać odrzwia trójdzielne z łuków korytkowych, używane do obudowy chodników w podziemiach kopalń.

* wymagane pola

Bez VAT: 18,50  PLN Z VAT: 22,76  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-G-15001:1973 - wersja polska
Tytuł Obudowa chodników łukami korytkowymi -- Odrzwia trójdzielne
Data publikacji 03-04-1973
Data wycofania 01-12-2005
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 275, Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
Zastępuje PN-G-15005:1955 - wersja polska, PN-G-15001:1955 - wersja polska
ICS 73.100.10