PN-G-15000-9:1998 - wersja polska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych -- Kształtowniki korytkowe proste -- Próba statyczna zginania

Zakres

Określono sposób pobierania i przygotowania próbek oraz wykonania próby. Ustalono wymagania dotyczące maszyny wytrzymałościowej oraz przedstawiono układy badawcze. Podano próbę statycznego zginania. Ustalono sposób obliczania wyników próby oraz przygotowania wykresu zginania, wyznaczania obciążeń i odpowiadających im strzałek ugięcia, wartości prac i wytrzymałości na zginanie

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-G-15000-9:1998 - wersja polska
Tytuł Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych -- Kształtowniki korytkowe proste -- Próba statyczna zginania
Data publikacji 10-12-1998
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 275, Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
Zastępuje PN-G-15000-09:1986 - wersja polska
ICS 73.100.10