PN-G-15000-7:1996 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-G-15024:2017-10 - wersja polska

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN
Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych -- Rozpory stalowe dwustronnego działania -- Wymagania i badania

Zakres

Ustalono podział, oznaczenie, wymagania i badania dla rozpór stalowych dwustronnego działania, stosowanych w odrzwiach obudowy korytarzowej i komorowej

* wymagane pola

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-G-15000-7:1996 - wersja polska
Tytuł Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych -- Rozpory stalowe dwustronnego działania -- Wymagania i badania
Data publikacji 16-12-1996
Data wycofania 26-10-2017
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 275, Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
Zastępuje PN-G-15000-07:1988 - wersja polska
ICS 73.100.10
Zastąpiona przez PN-G-15024:2017-10 - wersja polska