PN-G-15000-12:1994 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN
Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych -- Kształtowniki korytkowe proste -- Próba statycznego skręcania

Zakres

Omówiono sposób pobierania próbek i wykonania próby. Podano wymagania dla aparatury i przyrządów pomiarowych. Ustalono sposób obliczania wyników. Podano sposób wyznaczania na wykresie pracy momentu skręcającego Ap, A25 i A90

* wymagane pola

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-G-15000-12:1994 - wersja polska
Tytuł Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych -- Kształtowniki korytkowe proste -- Próba statycznego skręcania
Data publikacji 15-12-1994
Data wycofania 05-09-2016
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 275, Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
ICS 73.100.10