PN-G-15000-09:1986 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-G-15000-9:1998 - wersja polska

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN
Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych -- Kształtowniki korytkowe proste -- Próba statyczna zginania

Zakres

Przedmiotem niniejszego arkusza normy jest próba statyczna zginania prostych odcinków kształtowników korytkowych typu K, przeznaczonych do wykonywania odrzwi obudowy górniczych wyrobisk chodnikowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-G-15000-09:1986 - wersja polska
Tytuł Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych -- Kształtowniki korytkowe proste -- Próba statyczna zginania
Data publikacji 09-04-1986
Data wycofania 10-12-1998
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 275, Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
ICS 73.100.10
Zastąpiona przez PN-G-15000-9:1998 - wersja polska