PN-G-15000-06:1988 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-G-15023:2019-03 - wersja polska

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych -- Elementy pomocnicze -- Stopa podporowa

Zakres

Przedmiotem niniejszego arkusza normy są stalowe stopy podporowe chodnikowej obudowy górniczej stosowane do posadowienia łuków ociosowych wykonanych z kształtowników korytkowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-G-15000-06:1988 - wersja polska
Tytuł Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych -- Elementy pomocnicze -- Stopa podporowa
Data publikacji 06-09-1988
Data wycofania 07-03-2019
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 275, Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
ICS 73.100.10
Zastąpiona przez PN-G-15023:2019-03 - wersja polska