PN-G-15000-03:1993 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-G-15021:2019-05 - wersja polska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych -- Odrzwia łukowe podatne ŁP, z kształtowników typu V, typoszereg A -- Łuki

Zakres

Przedmiotem niniejszego arkusza normy są łuki ociosowe i stropnicowe, wykonane z kształtowników typu V, wchodzące w skład odrzwi łukowych podatnych ŁP, podstawowego typoszeregu A wg PN-93/G-15000/02. Odrzwia typoszeregu A charakteryzują się tym, że proste odcinki łuków ociosowych odrzwi wielkości większych niż 6 są prostopadłe do spągu.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-G-15000-03:1993 - wersja polska
Tytuł Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych -- Odrzwia łukowe podatne ŁP, z kształtowników typu V, typoszereg A -- Łuki
Data publikacji 12-02-1993
Data wycofania 07-05-2019
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 275, Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
Zastępuje PN-G-15000-03:1985 - wersja polska
ICS 73.100.10
Zastąpiona przez PN-G-15021:2019-05 - wersja polska