PN-G-15000-01:1985 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN
Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych -- Postanowienia ogólne

Zakres

Opisano kontrolę jakości podając skład i liczność partii, sposób pobierania próbek, poziom kontroli, wadliwość dopuszczalną. Podano ocenę wyników badań oraz sposób postępowania z partią uznaną za niezgodną z wymaganiami normy

* wymagane pola

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-G-15000-01:1985 - wersja polska
Tytuł Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych -- Postanowienia ogólne
Data publikacji 10-06-1985
Data wycofania 09-12-2011
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 275, Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
ICS 73.100.10