PN-G-04401-2:2004 - wersja polska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Przeróbka rud metali nieżelaznych -- Metody oceny właściwości technologicznych rud -- Część 2: Ocena składu ziarnowego-analiza sitowa

Zakres

Opisano metodę analizy sitowej, tj. jedną z metod oceny składu ziarnowego rud metali nieżelaznych. Podano zasadę i metody analizy, aparaturę, przygotowanie próbek do badań oraz sposób wykonania badań

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-G-04401-2:2004 - wersja polska
Tytuł Przeróbka rud metali nieżelaznych -- Metody oceny właściwości technologicznych rud -- Część 2: Ocena składu ziarnowego-analiza sitowa
Data publikacji 30-09-2004
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 221, Górnictwa, Przeróbki i Analiz Rud
ICS 73.020