PN-ETSI EN 303 316 V1.2.1:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Szerokopasmowa, bezpośrednia łączność powietrze-ziemia -- Urządzenia pracujące w pasmach częstotliwości od 1 900 MHz do 1 920 MHz oraz od 5 855 MHz do 5 875 MHz -- Anteny z kształtowaniem wiązki -- Zharmonizowana norma dostępu do widma radiowego

Zakres

Niniejszy dokument specyfikuje charakterystyki techniczne i metody pomiarów urządzeń radiowych w stacjach naziemnych i w stacjach pokładowych systemów szerokopasmowej, bezpośredniej łączności powietrze-ziemia, wykorzystujących anteny z kształtowaniem wiązki.
Te typy urządzeń radiowych mogą pracować we wszystkich lub dowolnej części pasm częstotliwości podanych w Tablicy 1.
Tablica 1: Pasma częstotliwości służb radiokomunikacyjnych
Pasma częstotliwości służb radiokomunikacyjnych
Nadawanie 1 1 900 MHz to 1 920 MHz
Odbieranie 1 1 900 MHz to 1 920 MHz
Nadawanie 2 5 855 MHz to 5 875 MHz
Odbieranie 2 5 855 MHz to 5 875 MHz
UWAGA: Zależność pomiędzy niniejszym dokumentem a wymaganiami zasadniczymi artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/EU jest podana w załączniku A

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 303 316 V1.2.1:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Szerokopasmowa, bezpośrednia łączność powietrze-ziemia -- Urządzenia pracujące w pasmach częstotliwości od 1 900 MHz do 1 920 MHz oraz od 5 855 MHz do 5 875 MHz -- Anteny z kształtowaniem wiązki -- Zharmonizowana norma dostępu do widma radiowego
Data publikacji 30-10-2018
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 303 316 V1.2.1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 303 316 V1.1.1:2018-02 - wersja angielska
ICS 33.120.40, 33.170