PN-ETSI EN 303 146-3 V1.3.1:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Rekonfigurowalne systemy radiowe (RRS) -- Modele informacyjne i protokoły urządzeń ruchomych (MD) -- Część 3: Zunifikowany interfejs aplikacji radiowej (URAI)

Zakres

W zakresie niniejszego dokumentu jest definicja modelu informacyjnego i protokółu zunifikowanego interfejsu aplikacji radiowej do rekonfiguracji urządzenia ruchomego. Opracowanie opiera się na przypadkach zastosowań zdefiniowanych
w ETSI TR 102 944, na wymaganiach systemowych zdefiniowanych w ETSI EN 302 969 oraz na architekturze rekonfiguracji radiowej dla urządzeń mobilnych, zdefiniowanej w ETSI EN 303 095 oraz na modelach informacyjnych i protokołach interfejsu radia wielokrotnego zdefiniowanych
w ETSI EN 303 146-1

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 303 146-3 V1.3.1:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Rekonfigurowalne systemy radiowe (RRS) -- Modele informacyjne i protokoły urządzeń ruchomych (MD) -- Część 3: Zunifikowany interfejs aplikacji radiowej (URAI)
Data publikacji 21-12-2018
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 303 146-3 V1.3.1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 303 146-3 V1.2.1:2017-02 - wersja angielska
ICS 33.020