PN-ETSI EN 302 567 V2.1.1:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Urządzenia radiowe systemów wielogigabitowych pracujących w zakresie częstotliwości 60 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument specyfikuje charakterystyki techniczne i metody pomiarów urządzeń radiowych z antenami zintegrowanymi pracującymi wewnątrz lub na zewnątrz z woelogigabitowymi prędkościami transmisji danych, w zakresie częstotliwości 60 GHz.
Te urządzenia radiowe pracują z bardzo szerokim pasmem, używając różnych anten o średnim i wysokim zysku, pozwalających na wysoki stopień wykorzystania widma. Mogą one używać elastycznego schematu szerokości, w którym normalnie pracują w trybie szerokopasmowym i okresowo redukują szerokość pasma (np. w celu ustawienia anteny i w innych działaniach).
Charakterystyki techniczne zastosowań wykorzystujących te urządzenia radiowe opisano w ETSI TR 102 555.
Urządzenia w tym zakresie częstotliwości, przeznaczone do zewnętrznego rozszerzenia stacjonarnej sieci lokalnej (FLANE) lub stacjonarnych zastosowań punkt-punkt nie wchodzą w zakres niniejszego dokumentu.
Te typy urządzeń radiowych mogą pracować we wszystkich lub dowolnej części pasm częstotliwości podanych w Tablicy 1.
Tablica 1: Pasma częstotliwości służb radiokomunikacyjnych
Pasma częstotliwości służb radiokomunikacyjnych
Nadawanie Od 57 GHz do 66 GHz
Odbieranie Od 57 GHz do 66 GHz
Niniejszy dokument obejmuje wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE na warunkach zidentyfikowanych w Załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 567 V2.1.1:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia radiowe systemów wielogigabitowych pracujących w zakresie częstotliwości 60 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 03-04-2019
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 567 V2.1.1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 302 567 V1.2.1:2012 - wersja angielska
ICS 33.060.20, 33.100.01