PN-ETSI EN 302 561 V2.1.1:2016-09 - wersja polska

Bez VAT: 150,20  PLN Z VAT: 184,75  PLN
Służba ruchoma lądowa -- Urządzenia radiowe ze stałą lub zmienną obwiednią modulacji, pracujące w kanałach o szerokości 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz lub 150 kHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wymagania techniczne dotyczące nadajników i odbiorników stacji radiowych oraz stacji przekaźnikowej TMO w służbie ruchomej sieci wydzielonej (PMR).
Dokument jest stosowany w odniesieniu do lądowej służby ruchomej pracującej na częstotliwościach radiowych pomiędzy 30 MHz i 3 GHz, z odstępami kanałowymi 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz i 150 kHz.
Tablica 1: Pasma częstotliwości służby radiokomunikacyjnej
Pasma częstotliwości służby radiokomunikacyjnej
Nadawanie Od 30 MHz do 3 000 MHz
Odbieranie Od 30 MHz do 3 000 MHz

Dotyczy urządzeń o ciągłej lub nieciągłej transmisji danych i/lub cyfrowej transmisji mowy.
Urządzenie (stacja bazowa i stacja ruchoma) składa się z nadajnika, skojarzonego kodera i modulatora lub odbiornika oraz skojarzonego demodulatora i dekodera.
W niniejszym dokumencie odniesiono się do następujących rodzajów urządzeń:
• stacji bazowej (urządzenie wyposażone w złącze antenowe, przeznaczone do stosowania w stałej lokalizacji),
• stacji ruchomej (urządzenie wyposażone w złącze antenowe, zazwyczaj stosowane w pojeździe na stałe lub przewożone),
• stacji przekaźnikowej TMO i
• stacji doręcznych:
a) wyposażonych w złącze antenowe lub
b) bez zewnętrznego złącza antenowego (urządzenie z anteną zintegrowaną), ale wyposażonych w stałe lub tymczasowe wewnętrzne 50 Ω złącze częstotliwości radiowej (RF), które umożliwia dostęp do wyjścia nadajnika i wejścia odbiornika.
Urządzeń doręcznych bez zewnętrznego albo wewnętrznego złącza RF i bez możliwości wyposażenia w tymczasowe wewnętrzne 50 Ω złącze RF nie uwzględniono w niniejszym dokumencie.
Nie zawsze szczegóły techniczne odnoszą się do wszystkich charakterystyk, które mogą być wymagane przez użytkownika ani do tych, które odpowiadają osiągalnemu optymalnemu działaniu.
W niniejszym dokumencie podano wymagania niezbędne do wykazania, że „ ….Urządzenia radiowe powinny być skonstruowane w taki sposób, aby zarówno efektywnie wykorzystywały, jak i skutecznie wspierały efektywne wykorzystywanie widma radiowego w celu unikania szkodliwych zakłóceń” i że "...urządzenia radiowe wyposażone są w funkcje, które zapewniają dostęp do służb ratunkowych” [i.3].
W odniesieniu do urządzeń uwzględnionych w zakresie niniejszego dokumentu mogą mieć zastosowanie, oprócz niniejszego dokumentu, także inne normy EN (np. ETSI EN 301 489-1 [i.7] i ETSI EN 301 489-5 [i.8]), w których określono wymagania techniczne dotyczące zasadniczych wymagań dyrektywy dotyczącej urządzeń radiowych
.

* wymagane pola

Bez VAT: 150,20  PLN Z VAT: 184,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 561 V2.1.1:2016-09 - wersja polska
Tytuł Służba ruchoma lądowa -- Urządzenia radiowe ze stałą lub zmienną obwiednią modulacji, pracujące w kanałach o szerokości 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz lub 150 kHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 10-01-2018
Liczba stron 78
Grupa cenowa W
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 561 V2.1.1:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
ICS 33.060.20, 33.100.01