PN-ETSI EN 301 515 V3.0.0:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Globalny system łączności ruchomej (GSM) -- Wymagania dotyczące działania GSM na kolei

Zakres

Niniejszy dokument identyfikuje specyfikacje techniczne 3GPP zawierające ustalenia odnoszące się do użytkowania GSM w aplikacjach dla sieci kolejowych.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do systemów łączności GSM objętych dyrektywami Rady Europejskiej 2008/57/EC i 2009/131/EC dotyczącymi interoperacyjności systemu kolejowego we Wspólnocie

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 515 V3.0.0:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Globalny system łączności ruchomej (GSM) -- Wymagania dotyczące działania GSM na kolei
Data publikacji 24-12-2018
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 515 V3.0.0:2018 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 301 515 V2.3.0:2008 - wersja angielska
ICS 33.070.50