PN-ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019-10 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 3: Wymagania szczegółowe dla urządzeń bliskiego zasięgu (SRD) pracujących na częstotliwościach pomiędzy 9 kHz i 246 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument, wraz z ETSI EN 301 489-1, obejmuje ocenę urządzeń bliskiego zasięgu (SRD) i urządzeń pomocniczych w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).
Niniejszy dokument określa odpowiednie warunki badań, ocenę wyników i kryteria spełniania wymagań przez urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) oraz związane urządzenia pomocnicze.
W przypadku różnic (na przykład w sprawie szczególnych warunków, definicji, skrótów) pomiędzy niniejszym dokumentem a ETSI EN 301 489-1, obowiązują zapisy zawarte w niniejszym dokumencie.
Klasyfikacja środowiskowa i wymagania dotyczące emisji i odporności stosowane w niniejszym dokumencie są przedstawione w ETSI EN 301 489-1, z wyjątkiem szczególnych warunków zawartych w niniejszym dokumencie.
W niniejszym dokumencie nie są uwzględnione parametry techniczne dotyczące portu antenowego i emisji promieniowanych z portu obudowy jak i urządzenia pomocniczego w połączeniu z urządzeniem radiowym.
Takie parametry techniczne są normalnie przedstawione w odpowiednich normach wyrobów dotyczących efektywnego wykorzystania widma radiowego.
Niniejszy dokument, wraz z EN 301 489-1 ,ma na celu określenie wymagań pozwalających wykazać odpowiedni poziom kompatybilności elektromagnetycznej

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019-10 - wersja angielska
Tytuł Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 3: Wymagania szczegółowe dla urządzeń bliskiego zasięgu (SRD) pracujących na częstotliwościach pomiędzy 9 kHz i 246 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 03-10-2019
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 301 489-3 V1.6.1:2014-03 - wersja angielska
ICS 33.060.20, 33.100.01