PN-ETSI EN 300 698 V2.3.1:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Nadajniki i odbiorniki radiotelefonów dla morskich służb ruchomych pracujące w pasmach VHF wykorzystywanych na śródlądowych szlakach wodnych -- Zharmonizowana norma dotycząca dostępu do widma radiowego i funkcji służb ratowniczych

Zakres

Niniejszy dokument określa parametry techniczne i metody pomiarów dla nadajników i odbiorników VHF pracujących na pokładach statków w pasmach częstotliwości przydzielonych morskiej służbie ruchomej i wykorzystywanych na śródlądowych szlakach wodnych wg definicji określonych przez umowy regionalne lub właściwe administracje.
Niniejszy dokument stosuje się do nadajników i odbiorników VHF wyposażonych w 50 Ω zewnętrzne gniazdo antenowe lub łącze i przeznaczonych do użycia na pokładach statków na śródlądowych szlakach wodnych i pracujących w pasmach pomiędzy 156 MHz i 174 MHz przydzielonych morskiej służbie ruchomej w Regulaminie Radiokomunikacyjnym ITU, Dodatek18.
W odniesieniu do krajów , w których jest obowiązkowy system automatycznej identyfikacji nadajników (ATIS) stosuje się również wymagania podane w Załączniku B.
UWAGA: Związek między niniejszym dokumentem a zasadniczymi wymaganiami artykułu 3.2 i artykułu 3.3 (g) dyrektywy 2014/53 / UE [i.3] podano w Załączniku A

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 300 698 V2.3.1:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Nadajniki i odbiorniki radiotelefonów dla morskich służb ruchomych pracujące w pasmach VHF wykorzystywanych na śródlądowych szlakach wodnych -- Zharmonizowana norma dotycząca dostępu do widma radiowego i funkcji służb ratowniczych
Data publikacji 27-03-2019
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 300 698 V2.3.1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 300 698 V2.2.1:2018-02 - wersja angielska
ICS 33.060.20, 33.100.01