PN-ETSI EN 300 698 V2.2.1:2018-02 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 300 698 V2.3.1:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Nadajniki i odbiorniki radiotelefonów dla morskich służb ruchomych pracujące w pasmach VHF wykorzystywanych na śródlądowych szlakach wodnych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułami 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument określa parametry techniczne i metody pomiarów dla nadajników i odbiorników VHF pracujących na pokładach statków w pasmach częstotliwości przydzielonych morskiej służbie ruchomej i wykorzystywanych na śródlądowych szlakach wodnych wg definicji określonych przez umowy regionalne lub właściwe administracje. Niniejszy dokument stosuje się do nadajników i odbiorników VHF wyposażonych w 50 Ω zewnętrzne gniazdo antenowe lub łącze i przeznaczonych do użycia na pokładach statków na śródlądowych szlakach wodnych i pracujących w pasmach pomiędzy 156 MHz i 174 MHz przydzielonych morskiej służbie ruchomej w Regulaminie Radiokomunikacyjnym ITU, Dodatek18. W odniesieniu do krajów , w których jest obowiązkowy system automatycznej identyfikacji nadajników (ATIS) stosuje się również wymagania Załacznika B. Niniejszy dokument pokrywa zasadnicze wymagania artykułu 3.2 i artykułu 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE [i.3] pod warunkami podanymi w Rozdziale A.2

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 300 698 V2.2.1:2018-02 - wersja angielska
Tytuł Nadajniki i odbiorniki radiotelefonów dla morskich służb ruchomych pracujące w pasmach VHF wykorzystywanych na śródlądowych szlakach wodnych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułami 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 27-02-2018
Data wycofania 27-03-2019
Liczba stron 55
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 300 698 V2.2.1:2017 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
Zastępuje PN-ETSI EN 300 698 V2.1.1:2017-02 - wersja angielska
ICS 33.060.20, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 300 698 V2.3.1:2019-03 - wersja angielska