PN-ETSI EN 300 468 V1.4.1:2005 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 168,80  PLN Z VAT: 207,62  PLN
Telewizja cyfrowa (DVB) -- Wymagania techniczne dotyczące informacji o usługach (SI) w systemach DVB

Zakres

Opisano dane informacji o usługach (SI) przesyłane w strumieniach bitowych telewizji cyfrowej (DVB). Podano je w formie bloków napisanych w języku C, określających tablice i deskryptory (umieszczane wewnątrz tablic). Opisano szczegółowo składnię, liczbę bitów oraz identyfikatory używane w każdej sekcji tablicy i deskryptora. Zamieszczono cztery załączniki. W załączniku A (normatywnym) opisano kodowanie znaków tekstowych, w załączniku B (normatywnym) opisano 32-bitowy model dekodera CRC, w załączniku C (informacyjnym) konwersję pomiędzy datami pisanymi w formacie MJD i UTC a w załączniku D (informacyjnym) wprowadzanie w Informacji o usługach dla systemów DVB informacji o sygnale fonicznym typu AC-3. Podano definicje 29 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 168,80  PLN Z VAT: 207,62  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 300 468 V1.4.1:2005 - wersja polska
Tytuł Telewizja cyfrowa (DVB) -- Wymagania techniczne dotyczące informacji o usługach (SI) w systemach DVB
Data publikacji 11-07-2005
Data wycofania 14-02-2017
Liczba stron 105
Grupa cenowa XA
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 300 468 V1.4.1:2000 [IDT]
ICS 33.170