PN-ETSI EN 300 132-1 V2.1.1:2019-10 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Inżynieria środowiskowa (EE) -- Interfejs zasilania energetycznego na wejściu urządzeń teleinformatycznych (ICT) -- Część 1: Prąd przemienny (AC)

Zakres

Niniejszy dokument zawiera wymagania dotyczące:
- wyjścia interfejsu zasilania A1;
- wejścia urządzenia ICT dołączonego do interfejsu A1.
Napięcie na interfejsie A1, zdefiniowanym w niniejszym dokumencie, jest jednofazowe lub trójfazowe AC.
Obejmuje to następujące kategorie zakresu napięcia:
- wąski zakres jedno i trójfazowego A1w-3p napięcia AC zdefiniowany w celu zachowania zgodności z europejskimi nominalnymi napięciami AC.
- szeroki zakres jednofazowego A1w-1p i trójfazowego A1w-3p napięcia AC uwzględniający światowe nominalne napięcia AC.
Niniejszy dokument ma na celu zapewnienie kompatybilności pomiędzy urządzeniami zasilającymi a zarówno urządzeniami ICT i innymi obciążeniami dołączonymi do tego samego interfejsu A1 (np. sterowanie/nadzór, klimatyzacja itp.).
Przedmiotem niniejszego dokumentu jest:
- zidentyfikować system zasilania o tych samych charakterystykach dla wszystkich urządzeń ICT zdefiniowanych w obszarze zastosowań; ten obszar zastosowań może być dowolną lokalizacją, w której jest używany interfejs A1, jak węzły telekomunikacyjne, radiowe stacje bazowe, centra danych i pomieszczenia użytkownika;
- umożliwić współpracę różnych (typów) obciążeń;
- umożliwić normalizację systemów zasilania urządzeń ICT;
- umożliwić instalację, użytkowanie i utrzymanie w tej samej sieci urządzeń i systemów ICT różnego pochodzenia.
Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i EMC są poza zakresem niniejszego dokumentu chyba, że sąspecyficznymi wymaganiami nie zdefiniowanymi w istniejących normach bezpieczeństwa i EMC.
Niniejszy dokument zawiera wymagania dotyczące interfejsu pomiędzy urządzeniami teleinformatycznymi (ICT) i ich zasilaniem. Obejmuje to wymagania odnoszące sie do ich stabilności i pomiarów. Różne inne powołania i szczegółowe propozycje pomiarów i badań są zawarte w załącznikach informacyjnych

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 300 132-1 V2.1.1:2019-10 - wersja angielska
Tytuł Inżynieria środowiskowa (EE) -- Interfejs zasilania energetycznego na wejściu urządzeń teleinformatycznych (ICT) -- Część 1: Prąd przemienny (AC)
Data publikacji 03-10-2019
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 300 132-1 V2.1.1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-ETS 300 132-1:2005 - wersja angielska
ICS 33.050.99